Klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure geeft onze cliënten (-vertegenwoordigers) eerst de mogelijkheid om intern de klacht neer te leggen en te bespreken. Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hier aanleiding voor dan is Groen Doen aangesloten bij:

Geschillencommissie Zorg Algemeen
www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/