Kwaliteit

We streven er naar om kwalitatief goede zorg te verlenen aan onze cliënten. Om dit te kunnen realiseren werken wij met kwalitatief goede middelen en volgen wij de richtlijnen op het gebied van begeleiding en de algemene wet- en regelgeving.

Om de kwaliteit te borgen voldoet Groen-doen het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Onderdeel daarvan is een klachtenprocedure met daarbij behorende onafhankelijke klachtencommissie en geschillencommissie.