Privacy regelement

Privacyreglement GROEN DOEN

13 november 2018

Dit is het privacyreglement van GROEN DOEN, Egeldonkstraat 4, 4881 NH, Zundert.

Wij vinden  uw privacy belangrijk GROEN DOEN is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil GROEN DOEN ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze pagina willen wij iedereen van wie GROEN DOEN gegevens verwerkt en bewaart op de hoogte brengen van de reden waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier aan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw (bijzondere) persoonsgegevens verwerken Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekend dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben. De reden van verwerking/bewaring betreft zorg dragen voor het onderhouden van contact, voortgang in behandeling en administratie t.b.v. de zorg.

Bewaartermijn GROEN DOEN bewaart uw persoonsgegevens conform wet en regelgeving.

Doorsturen naar derden GROEN DOEN stuurt geen persoonsgegevens door naar derden als dit niet noodzakelijk is. GROEN DOEN doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken (b.v. ten behoeve van afstemming met de woning). GROEN DOEN zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Privacy op de website GROEN DOEN respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website. Wanneer u onze website bezoekt wordt geen informatie verzameld.

 

Inzage voor kwaliteitsaudits

GROEN DOEN is gecertificeerd met een kwaliteitskeurmerk. Daarvoor wordt door een extern bureau ge-audit en worden relevante gegevens ingezien door de Auditor. De Auditor heeft een geheimhoudings- verplichting. Voor deze audit worden geen gegevens gekopieerd of anderszins overgenomen.

 

Uw rechten Wanneer uw persoonsgegevens door GROEN DOEN verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

 • te verzoeken dat GROEN DOEN u inzage verschaft in de persoonsgegevens die GROEN DOEN van u verwerkt;
 • te verzoeken dat GROEN DOEN eventuele onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens aanpast;
 • te verzoeken dat GROEN DOEN onvolledige persoonsgegevens aanvult;
 • te verzoeken dat GROEN DOEN uw persoonsgegevens verwijdert;
 • te verzoeken dat GROEN DOEN minder van uw persoonsgegevens verwerkt;
 • te verzoeken dat GROEN DOEN persoonsgegevens overdraagt naar een derde;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door GROEN DOEN.

 

Protocol

 • Aanvraag of bezwaar ten aanzien van verwerking van gegevens dient schriftelijk te worden ingediend, gericht aan het bestuur van Groen Doen.
 • GROEN DOEN zal alleen schriftelijke verzoeken, gericht aan pivacy@groen-doen.nu in behandeling nemen en binnen 3 weken antwoord geven. Indien GROEN DOEN besluit uw verzoek niet te honoreren zal GROEN DOEN u daarvan op de hoogte brengen. GROEN DOEN kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.
 • Aanvraag moet voldoende specifieke gegevens bevatten om welke gegevens het gaat.
 • Gegevens kunnen op locatie van Groen Doen worden ingezien, gewijzigd, beperkt van verwerking in overleg met Groen Doen.
 • Gegevens kunnen worden verwijderd, mits dit niet in strijd is met wetgeving t.a.v. bewaarplicht.
 • Gegevens worden door bevoegde medewerkers gewijzigd.
 • Gegevens die worden aangeleverd wordt in pdf aangeleverd.

Wijzigingen De laatste versie van het privacyreglement van GROEN DOEN zal op de website www.groen-doen.nu te zien zijn.

Vragen en contact

Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze medewerkers via 06-46438349.