Voor wie

Voor wie?Dit project is opgestart om mensen met een beperking een passende werk- of dagbesteding plek te bieden dicht bij waar de cliënt woont en geschikt in elke levensfase.
Arbeid is één van de pijlers tot participatie en levert een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen van de cliënt.

Vanuit gesprekken met jou en eventueel je netwerk gaan we na wat de behoefte is en waar de professionele inzet op gericht moet zijn.
Dit is geen kant-en-klaar aanbod maar maatwerk.

Je  wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en je talenten te ontdekken. Je bent nooit uitgeleerd. Wij zoeken samen met jou naar de juiste werkzaamheden.

P1010204

Wanneer doorgroei (op dit moment) niet mogelijk is zetten we in op verbreding en behoud van vaardigheden. We creëren een veilige en vertrouwde omgeving van waaruit jij op zoek kunt naar je mogelijkheden. Hierbij is ook plaats voor meebeleven, meedoen en ontmoeten. De programma’s zijn op maat gemaakt waarbij we meebewegen met jou.

Voor iedereen wordt in essentie uitgegaan van ondersteuningsbehoefte passend bij jou en afgestemd op je zorgvraag en dus indicatie. Dit kan een AWBZ dagbestedingsindicatie zijn, een toewijzing vanuit de WMO, een PGB budget etc. Ook daarover gaan we graag in gesprek. Met een persoonlijk ontwikkel plan wordt aangesloten bij het eigen tempo en hebben wij oog voor de mogelijkheden en interesses van de jou.

Uitgangspunten;

Het maximale uit jezelf halen (persoonlijke groei);

Dit kan gericht zijn op het behouden van vaardigheden maar ook zeker op het aanleren van nieuwe vaardigheden). Jou een goede en passende werkplek bieden waarin jij je vaardigheden en werkhouding kan uitbreiden.
Al naar gelang je mogelijkheden kun je groeien binnen de huidige werkplek of doorgroeien naar een nieuwe werkplek. Wanneer het even niet lukt kan je terug vallen op een meer beschutte werk- of dagbesteding plek. Zo verzorgen wij een totaal pakket op het gebied van werk en dagbesteding.

De werkzaamheden zijn gerelateerd aan het boomkwekers vak en de agrarische sector.